Bårtäcke

Ett bårtäcke är en vacker textil som istället för blomsterdekorationer läggs på kistan under begravningsakten.

Södertälje kyrkogårdsförvaltning har tre olika bårtäcken. Dessa bårtäcken går att låna för begravningar inom pastoratets kyrkor och begravningskapell. På grund av att textilerna är ömtåliga, får inga blommor placeras direkt på bårtäckena med undantag av avskedsbukett, som läggs på för detta avsedd tablett. För mer information och bokning av bårtäcke, ring till kyrkogårdsförvaltningens expedition tfn 08-550 913 30.

Bårtäcke i Löftets och Ljusets kapell
Bårtäcke i Ljusets och Löftets kapell Foto: Elisabeth Jonsson

Bårtäcke i Ljusets och Löftets kapell

Textilkonstnär Silva Clarén har gjort detta bårtäcke i rosa som mjukt övergår i grått och med ett guldbroderat kors, den går i färg med interiören i Ljusets och Löftets kapell på gamla krematoriet. Bårtäcket har använts på begravningar sedan år 1990.

Bårtäcke i Tveta kapell Foto: Elisabeth Jonsson

Bårtäcke Tveta kapell

Textilkonstnär Cristina Åbrink har gjort detta bårtäcke ursprungligen till Tveta kapell. Färgerna är avstämda med interiören i Tveta kapell.

Bårtäcket har använts på begravningar sedan år 2005.

Bårtäcke i Gravkapellet Foto: Elisabeth Jonsson

Bårtäcke Södertälje Gravkapell

Konstnär Annika Olsson har gjort detta bårtäcke i senapsgult/rostbrunt som föreställer en strand med stenar, den går i färg med interiören i Södertälje Gravkapell.

Bårtäcket har använts på begravningar sedan år 2005.

Bårtäcke i Alla Helgons kyrka. Foto: Per Skoglund

Bårtäcke Alla Helgons kyrka

Skänkt av Östertäljes syförening.

Askbårtäcke Brokad

Ett alternativ till en urna när askan ska gravsättas i minneslunden. Täcket är i glansigt vitt tyg med ett svagt lövmönster och en smal guldbrodyr. Bårtäcket är inköpt år 2020.

Askbårtäcke Guld

Ett alternativ till en urna när askan ska gravsättas i minneslunden. Täcket är i lite tjockare helvitt tyg med ett brett guldbrodyr. Bårtäcket är inköpt år 2020.