Angelskonfirmander

För dig med funktionsvariation

Detta är en grupp för dig med funktionsvariation. tiden som konfirmand i Angelsgruppen är en tid när vi får lära känna Gud, Jesus och den heliga Anden med alla sinnen och utifrån våra egna förutsättningar. Hörsel, lukt, smak och känsel är lika viktiga sinnen som synen när vi ses. Undervisningen kan ske även med stödtecken om det önskas.

Angelskonfirmander

Start:
Föräldramöte torsdag 10 oktober kl. 17:30 i Lina kyrka.

Plats:
Lina kyrka

Träffar:
Varannan torsdag kl. 16:30-18:00.

Konfirmation:
7 juni 2020.

Kostnad:
Ingen kostnad.

Ledare:
ylva.evensen@svenskakyrkan.se, tfn 08-550 913 60
hanna.eliasson@svenskakyrkan.se, tfn 08-550 913 03

Anmälan till Angelskonfirmander