Vi söker präst - Södermöre pastorat

Nyhet Publicerad Ändrad

Här har vi varit kristna i minst 1000 år. Det har funnits kyrka i Ljungbyholm sedan åtminstone 1000-talet. Först en träkyrka, på 1100-talet byggdes en stenkyrka varpå nuvarande kyrka restes på 1200-talet. Sedan har den utvidgats och förändrats genom åren. Tornet och trappstegsgavlarna kom till genom Brunius på 1850-talet. Runstenen med sitt stora kors som är inmurad i kyrkans tornvägg är från 1000-talets första hälft.

Ljungbyholm är så att säga centralorten i Södermöre. Här finns bygdens högstadieskola, en välsorterad affär, apotek, pizzeria, kiosk, vårdcentral, och gym mm. Södermöre kommundel har sitt kontor här. Samhället består främst av villor och de flesta som bor här arbetspendlar in mot Kalmar.

Det sista gäller också för Trekanten, som verkligen är ett pendlarnas villasamhälle. Här lever till största del unga familjer som flyttar ut från stan och sätter bo. Nästan 60% av befolkningen är under 45 år. Skola 1-6, affär och pizzeria. S:t Olof, som vår kyrka heter, byggdes 1925, och står i begrepp att under de kommande åren få en inre renovering och i viss mån omgestaltning.

Dessa två samhällen med omkringliggande landsbygd utgör Ljungby församling. I denna mylla med sina djupa rötter vill vi fortsätta följa Kristus och så vara levande, växande församling.

Därför söker Södermöre pastorat nu komminister med placering och ansvar främst i Ljungby församling, men med tjänstgöring över hela pastoratet. Arbetsuppgifterna är de klassiska: gudstjänster och förrättningar, konfirmander och ungdomsarbete och undervisning. Ansvar för församlingsråd kan också ingå.

Pastoratet innefattar ungefär halva Kalmar kommuns yta men bara ca tio procent av befolkningen. Förutom Ljungby församling finns tre rena landsbygdsförsamlingar där befolkningen i snitt är äldre och människorna i många fall varit trogna sin jord i generationer. Men även här sker en föryngring när hela kommunen expanderar. Historien är närvarande överallt, sex av våra åtta kyrkor är medeltida. Naturen sträcker sig från kust över slätt till skog. I de kustnära församlingarna finns goda möjligheter till turism och många sommarboende.

Vi firar gudstjänst varje söndag i både Ljungby och S:t Olof. Det finns barn, ungdomsarbete och körer i olika grad vid båda kyrkorna. Konfirmanderna samlas för hela pastoratet i Ljungbyholm. Fördjupnings- och undervisningsarbetet här har växlat genom åren, allt från Alpha och katekumenat till bibelstudier och gudstjänstgrupper, men söker nu nya former. I allt detta finns utvecklingsmöjligheter och potential som vi vill fånga och utveckla.

Vi vill arbeta medvetet liturgiskt och knyta vardagen till söndagens mässa och vice versa. I S:t Olof firas regelbundet gudstjänst i Taizés anda och i pastoratet finns en livaktig pilgrimsgrupp. Här finns goda kollegor i ett dynamiskt arbetslag och engagerade frivilliga.

Vi söker dig

  • som vill vara med och driva och utveckla församlingsliv i gudstjänst och undervisning
  • som vill dela livet
  • som har lust och glädje i att arbeta med ungdomar
  • som kan ta, och arbeta på, eget ansvar
  • som gärna samarbetar
  • som har driv att organisera
  • som inte är rädd att våga lämna hjulspåren

Körkort och tillgång till egen bil är ett krav för tjänsten. Stor vikt läggs vid personligt lämplighet.

Tjänsten är heltid med tillträdesdag så snart som möjligt. Ansök med personligt brev och CV senast 8 feb 2021. Vid eventuell intervju vill vi se intyg, betyg och utdrag ur polisens belastningsregister. Vi planerar för intervjuer någon gång i veckorna 9-10.

Ansökan sänds till
Södermöre pastorat
Prästvägen 1
388 32 Ljungbyholm

Eller
sodermore.pastorat@svenskakyrkan.se

Frågor och kontakt
Kyrkoherde Richard Thörn:
mail: Richard.Thorn@svenskakyrkan.se eller 0480-770 401

Facklig kontakt KyrkA Johan Engvall: 0485-77099
Facklig kontakt Vision Helena Fyhr Abrahamsson: 0470-704865; 0708-624 631