Kontraktsdag

31/8

Kalmar - Ölands kontrakt bjuder in medarbetare, förtroendevalda, församlingsbor och gudstjänstfirare till en inspirationsdag med missionstema ’’Odla tro och hopp’’.

Program

12.30-12.55 Middagsbön med orgelmusik, domkyrkan.

13.00-13.45 Gemensam inledning:
En bubbla som är större än min egen” - Björn Gusmark, stiftsadjunkt för lärande och mission, Växjö stift.

14.00-15.45 Välj något av följande:

  • Musik som ett uttryck för tro - Noa Edwardsson.
  • Vad är barns andlighet och hur kan vi skapa rum för den? - Jenny Sjögreen, bitr kyrkoherde Strängnäs domkyrkoförsamling.
  • Att upptäcka din kyrka på ett spännande sätt! - Sirpa Abrahamsson, församlingspedagog och Christina Evertsson, stiftspedagog, Växjö stift.
  • Församlingen som missionerande sammanhang - Björn Gusmark, stiftsadjunkt Växjö stift.
  • Nöden finns överallt - Susanne Lundström, direktor och Katarina Borgemo, områdeschef Kalmar stadsmission.
  • Spa för själen - kyrkorummet som återhämtningens plats - Anna-Karin Tornegård, Brita Wangenheim.

16.00-16.15 Avslutning i domkyrkan - Gustav Lundborg, kontraktsprost.

För mer information och anmälan (senast 15 augusti);
svenskakyrkan.se/kalmar/nyheter/inspirationsdag