Inspirationsdag ''Odla tro och hopp''

Nyhet Publicerad Ändrad

Kyrka i mission, med Kalmar-Ölands kontrakt

31 augusti välkomnar Kalmar - Ölands kontrakt medarbetare, förtroendevalda, församlingsbor och kyrkobesökare till en inspirationsdag med missionstema ''Odla tro och hopp'', tillsammans med studieförbundet Sensus.

Schema

12.30-12.55 Middagsbön med orgelmusik i Kalmar domkyrka.

13.00-13.45 Gemensam inledning: ”En bubbla som är större än min egen” - Björn Gusmark, stiftsadjunkt för lärande och mission, Växjö stift.  
Björn Gusmark arbetar deltid i Växjö stift parallellt med sin tjänst som kyrkoherde i Solberga pastorat, Göteborgs stift. Att rusta och frigöra ”lekfolket” - alla som vill dela tro och liv och finnas i församlingsverksamheten - ser han som en avgörande framtidsfråga. Läs mer och anmäl dig här.

Mellan kl 14:00-15:45 får man välja att delta i en av följande aktiviteter;

1. Musik som ett uttryck för tro – Noa Edwardsson
Musiken är trons första språk. Hur kan detta ta sig uttryck i församlingarna? Vad behöver vi ta fasta på för att beröra människor? I detta seminarium gör vi dyk in i psalmboken, körmusiken, instrumentalmusiken och kyrkomusikens stilval. Och så kommer vi sjunga! Max 40 pers kan delta. Läs mer och anmäl dig här.

 
2. Vad är barns andlighet och hur kan vi skapa rum för den? – Jenny Sjögreen, bitr kyrkoherde Strängnäs domkyrkoförsamling 
Hur ser barns andlighet ut? Vad är barns andlighet och hur kan vi skapa rum för den på barns egna villkor? Lyssna på och diskutera med Jenny Sjögreen, biträdande kyrkoherde i Strängnäs med mångårig erfarenhet kring barns existentiella behov och frågor. Vad säger forskningen kring barnets andliga funderingar och tankar och vad kan vi göra för att ge de bästa förutsättningarna för ett fortsatt andligt växande? Läs mer och anmäl dig här.
 
3. Att upptäcka din kyrka på ett spännande sätt! – Sirpa Abrahamsson, församlingspedagog och Christina Evertsson, stiftspedagog, Växjö stift.  
Kyrkopedagogisk vandring – lär känna kyrkorummet på ett upplevelsebaserat sätt 
Varje kyrka du besöker har något att berätta. Här kommer du att utifrån vem du är få upptäcka kyrkorummet på ett sätt som bygger på delaktighet och dialog utan att någon bekännelse krävs. Som deltagare får du fakta, förståelse och bjuds in att reflektera över din egen andlighet. Kyrkopedagogiken är en metod som vuxit fram som ett komplement till den ”traditionella” guidningen. 
Kyrkopedagogerna Sirpa Abrahamsson och Christina Evertsson kommer att berätta om kyrkopedagogiken men också låta dig få uppleva Kalmar domkyrka på ett nytt sätt! Läs mer och anmäl dig här.

4. Församlingen som missionerande sammanhang - Björn Gusmark, stiftsadjunkt Växjö stift. 
När församlingen idag ska försöka förstå sin kallelse att "Gå ut och göra lärjungar" kan man behöva söka vägledning på två håll. Dels vad gör kyrkor i vår tid, i sammanhang som liknar våra, som faktiskt fungerar? Och vad gjorde de första kristna som verkar utgöra kyrkans kallelse genom alla tider? Läs mer och anmäl dig här.


5. Nöden finns överallt - Susanne Lundström, direktor och Katarina Borgemo, områdeschef Kalmar stadsmission .
Om Kalmar stadsmissions arbete och vad vi kan göra hemma i vår egen församling. Läs mer och anmäl dig här.
 
6. Spa för själen – kyrkorummet som återhämtningens plats – Anna-Karin Tonegård (Sensus), Brita Freifrau von Wangenheim. Vi vill bjuda in dig att prova på metoden Spa för själen, för att se hur den kan bidra till er verksamhetsutveckling och stärka de ideella nätverken. Spa för själen är ett sätt för kyrkan att möta människors behov på nya sätt. Läs mer och anmäl dig här.

16.00-16.15 Avslutning i domkyrkan - Gustav Lundborg, kontraktsprost.
 

Anmälan senast 15 augusti! Välkomna!