Efter 26 april

Nyhet Publicerad Ändrad

I och med regionens restriktioner från den 26 april behöver också vi ändra och skruva på hur vi tillsammans lever ut vårt kristna liv. På ett sätt kan man säga att inget nytt har framkommit. Inga nya maxantal som får samlas eller inte har formulerats. Förutom att vi då alltså inte bör samlas alls. Men det har också sagts åtminstone sedan dymmelonsdagen. Dock är det tydligt att läget är allvarligt och regionen skriver med stora bokstäver att det gäller ALLA.

För församlingarnas del blir förändringen att vi under maj månad inte kommer att fira några friluftsgudstjänster. Traditionen bjuder gökotta på Kristi himmelfärdsdag ute på någon skön plats med fikakorgen men då vi inte kan se hur vi kan göra det på ett säkert sätt med max åtta personer åt gången så får vi tyvärr avstå i år. Vanligtvis samlas vi någonstans mellan 20 och 50 personer till dessa och i år bedömer vi att vi skulle kunna vara ännu fler. Men även om vi skulle erbjuda flertalet gudstjänster utomhus under loppet av några timmar så är glädjen i att ses och att få fika tillsammans så stor att vi ändå riskerar att klumpa ihop oss väl över restriktionens tillåtna numerär och så bli en större riskfaktor.

Detsamma gäller den planerade vandringen från Halltorp kyrka och den tillhörande utegudstjänsten i Värnanäs. Vi riskerar att bli för många.

Dessa gudstjänster, 9 maj i Halltorp och Kristi himmelsfärdsdagens friluftsgudstjänster, kommer istället att omvandlas till Enkel mässa och firas inne i närmaste kyrka på ordinarie tid. Se hemsidans kalendarium. Och om behovet finns så firar vi flera gudstjänster i kyrkan istället, på samma sätt som vi gjort de senaste veckorna.

Våra gudstjänster i kyrkorna om max åtta deltagare kommer vi att fortsätta med. Om vi blir fler än åtta så får några vänta utanför en halvtimme och sedan firar vi en mässa till. Kyrkans liv som det sett ut i det senaste är en lågriskverksamhet. Vi har gott om plats i kyrkorna och vi håller avstånd. Dock vill vi återigen påpeka och inskärpa vikten av att hålla distans och att det inte är en dum idé att använda visir eller munskydd. Munskydd kan man få av oss.

Våra övriga verksamheter som varit igång är utomhus, samlar inte fler än åtta och de flesta är redan vaccinerade. Vi bedömer även här att så länge deltagarna vill så fortsätter vi. Med det påpekandet att hålla just avstånden och med fördel använda visir eller munskydd.

Det ligger en aspekt av folkhälsa i detta också, att vara ute, röra på sig och lämna ensamheten i hemmet. Men vi gör det säkert.

Med detta sagt så fortsätter också vårt gemensamma liv i Kristus på nätet. Varje söndag livestreamar vi en gudstjänst från någon av våra kyrkor. Vi firar också gemensam gudstjänst med text och bön över ZOOM. Musik i Södermöre livestreamar vi också varannan onsdag. På måndagsmorgonen håller vi Bibelkvarten kl 8:45 på ZOOM där vi tillsammans rätt och slätt läser bibeln. Inte en massa prat utan bara gudsordet. På tisdagar 8:45 är det också morgonbön på ZOOM. Främst samlas personalen men vill man vara med så går det bra. Vi behöver dela dessa saker och de digitala verktygen gör det lättare. Missa heller inte Silas Hörna som riktar sig till de mindre barnen och Psalmmaraton, där vi sjunger oss igenom psalmboken från pärm till pärm, som sänds live på Facebook på torsdagarna kl. 14:00. Vi har även bibelstudium på tisdagar och veckans andakt på fredagar.

Glöm inte att våra kyrkor är öppna dagtid så att man kan komma in, sitta ner, be en bön och tända ett ljus. Och vill man ha någon att samtala med så finns vi här för er – här finns våra kontaktuppgifter.

Hur det kommer att se ut efter 16 maj och över sommaren vet vi inte i dagens läge. Vi har planerat för gudstjänster i våra kyrkor varje söndag och från midsommar och framåt friluftsgudstjänster nästan varje vecka. Sommarmusik i Södermöre kommer att hållas varje onsdag och streamas ut på Youtube.

I kommande pastoratsblad (utkommer i början på juni) kommer vi inte ha något kalendarium med. Allt för att undvika förvirring. Håll koll på hemsida, affischer och månadsblad, som förhoppningsvis kommer att komma varannan vecka så vi inte far med osanning i vad som händer och hur det ser ut. Allt kan ju ändras på kort varsel.