Veckans andakt

Varje vecka läser Jan Haglund eller Bengt-Olof Roos från olika andaktsböcker.