Foto: Ola Johansson

Dop

Det fungerar att döpa även under pandemin. Läser mer om hur. Dopet sker på Jesu befallning. Han ger sina lärjungar uppmaningen att gå ut i världen, göra alla folk till lärjungar, döpa dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lära dem att hålla sig till det Jesus lärt.

Dop - helt enkelt

Pandemin sätter inte stopp för dop. Varken för dop av de små barnen eller de lite äldre barnen, ungdomarna och vuxna.

Dopet har ingen åldersgräns. Men just nu får formerna anpassas efter restriktionerna. Dopet kan hållas nu även om dopfesten får vänta till dess fler får kan mötas.

Ännu en tid gäller max åtta deltagare i en dop gudstjänst. Möjligheten finnas att på olika sätt sända dopet på nätet.

Dop i sommar och till hösten kan bokas redan nu. Du hittar länk till bokningen lite längre ner på den här sidan.

Dop in i en stor famn

Orsaken är helt enkelt att Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom.

Den särskilda gudsgemenskapen ges till oss som gåva i dopet. Dopet ger en tillhörighet till Gud, som skapat och längtar efter varje människa.

Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.

Så sägerJesus i Matteus evangelium 28:18-20

Dopet ger gemenskap med Jesus och alla andra "jesustillhöriga". Dopet sätter in den döpta i ett större sammanhang – en del av hela den världsvida kyrkan, en del av en jättestor familj. 

Dopgudstjänsten är en glädjens och livets fest. Den som döps lyfts upp inför Gud, den som ger oss livet. Gud vill vara oss nära hela livet, befria oss från det som hindrar oss från att vara nära Gud.

Barn, ungdom eller vuxen spelar ingen roll.

Oftast är det små barn som döps i Svenska kyrkan. Men erbjudandet om att döpas finns livet igenom. Gud söker närhet till varje människa, Gud önskar ett liv tillsammans med var och en av oss. Det är inte begränsat till en viss tid i våra liv, utan sker ständigt.

Under konfirmandåret sker dopet för de ungdomar som är odöpta. Dopet och konfirmationen hör ihop, vid konfirmationen bekräftas dopet.

I vuxen ålder kan önskan om att döpas väckas vid till exempel samtal i grupp eller enskilt om kristen tro. 

VÄLJ DOP

Vill du att ditt barn ska döpas hör av dig till församlingsexpedition så talar vi om det. Samma sak om du själv vill bli döpt.

Innan dopet går ni tillsammans med en präst igenom allt som skapar ett minnesvärt dop för dig eller för ditt barn, för släkt och vänner runt omkring.

Boka dop PÅ FörsamlingsPORtal

Här kan du boka dop, välja kyrka, datum och tid. Bokningen kommer att bekräftas i ett mejl till dig från församlingsexpeditionen. Sen kommer den präst som ska döpa att ta kontakt för att boka ett möte.

Gå till bokningen, välj kyrka, datum och tid

Oftast går det också att boka Mariagården eller Östanbo bönhus för att samla släkt och vänner till dopkaffe efter dopgudstjänsten. Lokalen bokas samtidigt som dopet.