Foto: Ola Johansson

Dop

Dopet sker på Jesu befallning. Han ger sina lärjungar uppmaningen att gå ut i världen, göra alla folk till lärjungar, döpa dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lära dem att hålla sig till det Jesus lärt.

Dop in i en stor famn

Orsaken är helt enkelt att Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom.

Den särskilda gudsgemenskapen ges till oss som gåva i dopet. Dopet ger en tillhörighet till Gud, som skapat och längtar efter varje människa.

Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.

Så sägerJesus i Matteus evangelium 28:18-20

Dopet ger gemenskap med Jesus och alla andra "jesustillhöriga". Dopet sätter in den döpta i ett större sammanhang – en del av hela den världsvida kyrkan, en del av en jättestor familj. 

Dopgudstjänsten är en glädjens och livets fest. Den som döps lyfts upp inför Gud, den som ger oss livet. Gud vill vara oss nära hela livet, befria oss från det som hindrar oss från att vara nära Gud.

Barn, ungdom eller vuxen spelar ingen roll.

Oftast är det små barn som döps i Svenska kyrkan. Men erbjudandet om att döpas finns livet igenom. Gud söker närhet till varje människa, Gud önskar ett liv tillsammans med var och en av oss. Det är inte begränsat till en viss tid i våra liv, utan sker ständigt.

Under konfirmandåret sker dopet för de ungdomar som är odöpta. Dopet och konfirmationen hör ihop, vid konfirmationen bekräftas dopet.

I vuxen ålder kan önskan om att döpas väckas vid till exempel samtal i grupp eller enskilt om kristen tro. 

VÄLJ DOP

Vill du att ditt barn ska döpas, hör av dig till församlingsexpedition för Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne för att boka kyrka, dag och tid.

Innan dopet går ni tillsammans med en präst igenom allt som skapar ett minnesvärt dop för dig eller för ditt barn, för släkt och vänner runt omkring.

Oftast går det också att boka Mariagården eller Östanbo bönhus för att samla släkt och vänner till dopkaffe efter dopgudstjänsten. Lokalen bokas samtidigt som dopet.

En bebis i famnen på en vuxen och bebisens storasyskon som tittar ner i dopfunten medan vattnet hälls i.

Dop

Dopet är en fest. Vi firar att den som döps – liten eller stor – blir en del i Guds stora familj.

Ett litet barn i blå regnkläder sitter på huk och leker med en pinne i skogen.

Är det rätt att döpa ett barn?

Dopet är en gåva från Gud som många föräldrar vill låta sina barn ta emot, precis som vi vill ge barnen kärlek och värme. Men en del frågar om det är rätt – borde inte barnet själv få bestämma?

En vuxen man döps.

Att döpas som vuxen

Du döps bara en gång, för dopet gäller hela livet. Om du inte blivit döpt som barn kan du döpas också som ung eller vuxen.