Foto: Ola Johansson

Dop

Dopet är en glad livshändelse. En tradition som ofta betyder att familj, släkt och vänner samlas omkring den som ska döpas. Glädjen är förstås lika stor när ett dop firas enkelt och i en mindre krets. 

Barn döps och det gör även ungdomar och vuxna. Så är det i Svenska kyrkan och i de flesta kyrkor världen över. 

Många föräldrar vill fira att de har fått barn och väljer att döpa det. Andra frågar sig om det är rätt – borde inte barnet själv få bestämma? 

Faktum är att föräldrar och andra vuxna i barnets närhet knappast kan förhålla sig neutrala när det gäller värderingar och livsåskådning. Kärlek och omsorg innebär att tidigt göra flera betydelsefulla val för barnets bästa - nu och i framtiden. Både de föräldrar som döper sina barn och de som avstår gör ett val för sitt barn. 

Ett dop i en kyrka. En kvinna med sin man bakom sig, håller barnet i famnen och skrattar. En manlig präst håller barnets hand.
Foto: Jesper Wahlström /Ikon

Dopet är en glad livshändelse - när som helst i en människas liv. En tradition som ofta betyder att familj, släkt och vänner samlas omkring den som ska döpas. Glädjen är förstås lika stor när ett dop firas i enkelhet i en mindre krets. Oavsett hur du vill ha dopdagen, står den som döps i centrum.

Den som döps blir medlem

Den som döps blir en del i Guds stora familj – den världsvida kyrkan, som består av alla kristna genom alla tider. När dopet sker i Svenska kyrkan blir den döpta också medlem i just Svenska kyrkan. 

Eller  medlem i väntan på sitt dop

Det är möjligt att som förälder anmäla sitt barn som medlem i församlingen och Svenska kyrkan, men vänta med dopet. Då får barnet dela medlemskapet med föräldrar och andra i familjen och släkten. Och samtidigt finns det tid att fundera vidare på själva dopet. Det kan ske när barnet blivit äldre, inför tonåringens konfirmation eller vid ett annat tillfälle i livet. 

Medlemskap kostar inget i sig

Den som betalar skatt på sin inkomst  bidrar till kyrkan med en medlemsavgift. Hur mycket beror på inkomstens storlek. Barn och ungdomar betalar därför sällan. Medlemsavgifterna gör att församlingens verksamhet för barn och ungdomar i Söderhamn och Sandarne alltid är kostnadfsfri. 

Boka dop

Att boka dop, fira dopgudstjänst med präst och musiker är helt kostnadsfritt. Söderhamn-Sandarne församling lånar också ut dopdräkt och lokal i Mariagården och Östanbo bönhus för dopfest. 

Varje lördag finns oftast tre doptider att välja med i Ulrika Eleonora kyrka och Sandarne kyrka. Efter överenskommelse med församlingen kan dop också ske på annan dag och plats.

Låna dopklänning och festlokal

Församlingen har flera olika dopdräkter att låna ut helt gratis. Det finns också en möjlighet att utan kostnad i samband med dopet låna festlokal i Mariagården och Östanbo, de båda församlings-gårdarna. Boka samband med bokning av dop.

En kvinna bär en liten flicka som klappar händerna. En kvinnlig präst i förgrunden.
Foto: Jesper Wahlström /Ikon

Dopgudstjänsten i kort drag

Dopet är en fristående gudstjänst eller en del av församlingens söndagsgudstjänst. Ordningen är i grunden densamma. Och kan kombineras delar som är lika för alla med personliga val av psalmer, annan sång och musik, bibelord och andra texter som väljs ut tillsammans med prästen.

När en ung eller vuxen person döps följer vi samma ordning som när ett litet barn döps, men vi väljer kanske lite olika innehåll. I den här texten beskriver vi ett barndop.

Gudstjänsten börjar med  klockringning, musik och psalmsång. Sen kan prästen säga: I dopet görs inte skillnad på människor. Ingen är störst eller minst, först eller sist. Alla är ett i Jesus Kristus.

Så frågar prästen om barnets namn och ber en tackbön.

Prästen eller någon anhörig till den som ska döpas läser  bibelordet om när människor kom till Jesus med barn och han tog emot dem. Så följer en bön, där alla ber att Gud befriar barnet från det som är ont och bevara det i sin kärlek. Efter det följer en andra läsning ur bibeln av det som kallas Jesus missionsbefallning.

Vattnet - en förutsättning för allt mänskligt liv - hälls i dopfunten och de som är samlade runt barnet ber: Gud, vi tackar dig för att du i dopets källa låter det vatten strömma fram som ger världen liv. 

På samma sätt som kristna gjort i alla tider stämmer alla in i trosbekännelsen och sen är det dags för själva dophandlingen. 

Prästen döper barnet genom att säga barnets namn och tre gånger ösa vatten över barnets huvud med dessa ord: Jag döper dig i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. 

Prästen välkomnar barnet till församlingen och påminner om vad Jesus har sagt: Den som i mitt namn tar emot ett sådant barn tar emot mig.

Gudstjänsten fortsätter med förbön, Herrens bön och välsignelsen och kan avslutas med orden:

Dopets Gud är med oss alla dagar. Låt oss leva i tillit och förväntan. Dopets Gud välsignar oss. Låt oss bli till välsignelse. Dopets Gud älskar oss. Låt oss vandra i kärlek. 
 

Ett föräldrapar, en präst och en bebis vid ett dop utomhus på vintern.

Dop

Vill du döpa ditt barn? Eller vill du själv bli döpt? Dopet är en fest för livet och en tradition som är lika fin oavsett om den som döps är ung eller gammal.

En bebis med nyckelpigor på kläderna ligger på mage på golvet.

Rätt att döpa ett barn

Många föräldrar vill fira att de har fått barn och väljer att döpa det. Men en del frågar sig om det är rätt – borde inte barnet själv få bestämma?

En vuxen man döps.

Att döpas som vuxen

Om du inte blivit döpt som barn kan du döpas som ung eller vuxen.