Dop

161029 Dop i Örgryte gamla kyrka.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Dopgudstjänst
Ett litet barn har kommit till världen. Det vill vi gärna fira tillsammans med er - välkommen till dop!

Jesus sa: "Låt barnen komma till mig, och hindra dem inte, ty Guds rike tillhör sådana som de. Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn, kommer aldrig dit in" - och han tog dem i famnen, lade händerna på dem och välsignade dem.

Den som döps välkomnas in i den kristna kyrkan och får Guds löfte om att Han alltid är med i allt som sker i livet.

Det är också en familjefest där släkt och vänner får vara med och dela glädjen över den nya medlemmen i familjen. Oftast sker dopet under det första levnadsåret men det finns inte något som är rätt eller fel. Dopet är till för alla, liten som stor.

Många vill ha faddrar eller gudföräldrar till sina barn. En fadder är en person som står barnet nära under uppväxten, går före och visar på gott omdöme i livet, omsluter med förböner, finns till hands för samtal osv. En fadder eller gudmor-gudfar ska vara döpt.

Många möjligheter finns för familjemedlemmar och eventuella faddrar att "hjälpa till" - vara delaktiga - under dopet. Någon kan sjunga en sång, hälla upp dopvattnet, tända dopljuset, läsa dikter eller text, be en bön för barnet och familjen.

Dopljus, dopbevis och en cd överlämnas alltid vid dopet.

Vi i Söderala pastorat önskar helst att dopet sker i gudstjänsten eftersom det förgyller och gör gudstjänsten till en riktigt fin högtid, men det finns också reserverade tider på lördagar kl 11 eller kl 13. Detta gäller i alla våra församlingar. Det är en präst, en musiker och en vaktmästare i tjänst varje helg. I våra församlingar brukar också en av församlingens kyrkvärdar vara med, läsa text, tända ljus och hjälpa till med annat som kan vara nödvändigt.

Oftast sker dopen i någon av våra kyrkor och i enstaka fall i något av församlingshemmen. Vi är också öppna för möjligheten att dop kan ske på annan tid och plats efter överenskommelse med dopprästen. Det kan då bli under enklare former eftersom våra musiker oftast inte följer med och spelar utanför kyrka eller församlingshem.

Vi har dopklänningar att låna ut. I kyrkans hus, Söderala, finns två vita med rosa alternativt blå band, samt en dopklänning i linne. Dopklänningar finns också i våra övriga församlingar.
Bilden nedan visar Bergviks församlings dopklänningar.

Du är också välkommen att använda församlingshemmen för dopfika utan extra kostnad. Det enda som krävs är att du lämnar lokalen i samma skick som den hade när ni kom. Alltså välstädad. Söderala pastorat har också som policy att våra församlingshem är drog- och alkoholfria.

För att hämta nyckel till respektive församlingshem kontaktar du vaktmästaren på platsen.

Till slut några rader ur psalmen 386:

Flodens vatten strömmar ständigt, liv åt träd och ört det bär. Livets vatten i en dopfunt vittnar om att Gud är här.

De små blå rosetterna som är på första klänningen finns även i rosa. De är lätta att byta. Sitter bara med små tryckknappar. Klänningen i mitten är sydd i linnetyg. Banden som hänger bredvid följer ju naturligtvis med allt enligt önskan.
Foto: Tomas Cedendahl