Våra kyrkor

Här kommer en kartbild där pastoratets kyrkor finns med. Du får förhoppningsvis en lite tydligare bild över hur kyrkorna ligger.

Mycket välkommen att besöka våra kyrkor. Kontakta respektive vaktmästare om du vill besöka kyrkorna vardagar. Söndagar kan du se i vår månadskalender när det är gudstjänster i varje kyrka.

Söderala kyrka, Stefan Bergenholtz, 073-807 93 77
Ljusne kyrka, Anders Persson, 070-282 93 72
Mo kyrka,  Patrik Jonsson - 073-026 32 02
Bergviks kyrka,  Patrik Jonsson - 073-026 32 02
Skogs kyrka, Jan Ringefors - 070-326 39 40