Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Diakoni

Kyrkans utsträckta hand i Söderala pastorat

Diakoni i Söderala pastorat

Ordet diakoni betyder tjänst. Diakoni är kyrkans utsträckta hand till den som behöver hjälp. Diakoni är vår tro omsatt i handling. Det handlar om att se och bekräfta och framförallt om att lyssna.

I praktiken kan det handla om att slå en signal till någon som är ensam, att göra hembesök hos någon som är sjuk eller att lyssna till någons berättelse vid ett själavårdssamtal. 

Du kan ringa till Söderala pastorats expedition och be att få tala med diakon/diakoniassistent, eller kontakta någon av dem direkt.  Samtalen handlar ofta om sorg, oro, ensamhet eller livsåskådningsfrågor. Inom kyrkan kallar vi dessa samtal för själavårdande samtal. Det är inte någon terapi, men diakonen har ett medmänskligt lyssnande öra och kan fungera som ett bollplank.

Samtalen är kostnadsfria. Diakonen har tystnadsplikt och för inga journaler. Om du vill kan du vara anonym.

diakonipersonalen i söderala pastorat

Diakon Anna Fäst, tfn 072 - 735 11 61 eller 0270 - 42 17 77, mail anna.fast@svenskakyrkan.se

Diakoniassistent Lars Holmqvist, tfn 072 - 223 99 77, mail lars.holmqvist@svenskakyrkan.se

En annan del av diakonin handlar om att skapa mötesplatser för människor.

Vår diakonipersonal håller tillsammans med våra musiker i andakt, musik & gemenskap regelbundet på våra äldreboenden.

De bjuder också in till Träffpunkt Skog & Öppen gemenskap i Ljusne, är med och ordnar kyrkkaffen vissa söndagar och ordnar födelsedagskalas för jubilarer från 75 år och uppåt (särskild inbjudan kommer årligen).