Foto: Madelen Zander

Diakoni

Kyrkans utsträckta hand i Söderala pastorat

Diakoni i Söderala pastorat

Ordet diakoni betyder tjänst. Diakoni är kyrkans utsträckta hand till den som behöver hjälp. Diakoni är vår tro omsatt i handling. Det handlar om att se och bekräfta och framförallt om att lyssna.

I praktiken kan det handla om att slå en signal till någon som är ensam, att göra hembesök hos någon som är sjuk eller att lyssna till någons berättelse vid ett själavårdssamtal. 

Du kan kontakta diakon/diakoniassistent, direkt så  bokar de in ett samtal.  Samtalen handlar ofta om sorg, oro, ensamhet eller livsåskådningsfrågor. Inom kyrkan kallar vi dessa samtal för själavårdande samtal. Det är inte någon terapi, men diakonen har ett medmänskligt lyssnande öra och kan fungera som ett bollplank.

Samtalen är kostnadsfria. Diakonen har tystnadsplikt och för inga journaler. Om du vill kan du vara anonym.

Diakonin

  Mötesplatser
  En annan del av diakonin handlar om att skapa mötesplatser för människor.
  Vår diakonipersonal håller tillsammans med våra musiker i andakt, musik & gemenskap regelbundet på våra äldreboenden i pastoratet.
  Du möter dem även vid våra träffar med önskepsalmer i Mo och Bergvik
  och på träffpunkt Skog

   

  En person håller i en uppslagen psalmbok.

  Önskepsalmer

  Sång och musikstund med våra musiker.

  Någon slevar upp soppa från en stor kastrull.

  Träffpunkt Skog

  En samlingsplats för daglediga

  En diakon håller en annans hand i sina händer. Ett stearinljus med kristusmonogram brinner på bordet mellan dem.

  Diakoni – kyrkans omsorg

  Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen, ibland kallas det också kyrkans sociala arbete. Det handlar om att genom delaktighet, med respekt och i ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer. Grunden för arbetet är Guds kärlek, som den möter oss i Jesus Kristus.