Foto: Madelen Zander

Diakoni

Kyrkans utsträckta hand i Söderala pastorat

Diakoni i Söderala pastorat

Ordet diakoni betyder tjänst. Diakoni är kyrkans utsträckta hand till den som behöver hjälp. Diakoni är vår tro omsatt i handling. Det handlar om att se och bekräfta och framförallt om att lyssna.

I praktiken kan det handla om att slå en signal till någon som är ensam, att göra hembesök hos någon som är sjuk eller att lyssna till någons berättelse vid ett själavårdssamtal. 

Du kan kontakta diakon/diakoniassistent, direkt så  bokar de in ett samtal.  Samtalen handlar ofta om sorg, oro, ensamhet eller livsåskådningsfrågor. Inom kyrkan kallar vi dessa samtal för själavårdande samtal. Det är inte någon terapi, men diakonen har ett medmänskligt lyssnande öra och kan fungera som ett bollplank.

Samtalen är kostnadsfria. Diakonen har tystnadsplikt och för inga journaler. Om du vill kan du vara anonym.

En annan del av diakonin handlar om att skapa mötesplatser för människor.

Vår diakonipersonal håller tillsammans med våra musiker i andakt, musik & gemenskap regelbundet på våra äldreboenden.

 

Expeditionen Söderala pastorat

Expeditionen har telefontid 10 - 12 alla vardagar

Telefon 0270 - 42 17 70