Musikandakt i allhelgonatid

En förinspelad andakt i Trönninge kyrka

MEDVERKAR
Allan Svensson präst
Stefan Wikrén organist

 

 

TEMA 
Lörd: Helgonen 
Sönd: Vårt evighetshopp

 

MUSIK
Amazing Grace Skotsk melodi

Det enda. Lydia Lithell
Psalm 172 De skall gå till den heliga staden Text: B.G Hallqvist, O. Halén. Musik: E Hovland
Psalm 169 B I himmelen Text: L. Laurinus, J. Åström. Musik: norsk-svensk folkmusik
Flyttfåglarna Lydia Lithell

 

 

Bibeltexter hittar du här (du slussas vidare till Svenska kyrkan, nationell nivå)