Foto: Holger Andersson

Kistgrav, urngrav, minneslund eller askgravlund?

Det finns en rad olika s k gravskick. Nedan ges en kortfattad förklaring till de olika typerna vi kan erbjuda i Snöstorps församling.

Kistgrav (enkel eller dubbel)
Huvudsakligen för församlingsbor eller personer som till större delen av sitt liv bott i församlingen. Gravrätt i 25 år. Gravsten samt yta för plantering och utsmyckning. Möjlighet för anhöriga att närvara vid nedsänkning av kistan. 

Urngrav
Gravrätt i 25 år. Gravsten samt yta för plantering och utsmyckning. Möjlighet för anhöriga att närvara vid urnnedsättning.

Minneslund 
Anonym gravplats för urna av förgängligt material. Platsen har ingen gravrätt och de anhöriga vet inte var stoftet är gravsatt eftersom de ej närvarar vid gravsättningen, det finns heller ingen plats för namn. Man kan endast smycka med lösa blommor/buketter och gravljus på anvisad plats.  

Askgravlund (Snöstorp, Breared och Eldsberga) 
Gravplats för urna av förgängligt material. Plats upplåtes utan gravrätt. Möjlighet för anhöriga att närvara vid gravsättning. Namnbricka placeras på gemensam plats. Plantering och skötsel utförs av kyrkogårdsexpeditionen. En engångskostnad för namnbricka och skötsel tillkommer (25 år)*. Möjlighet till förlängning i 15 år, mot en administrativ avgift som fastställs av kyrkofullmäktige. Då detta är ett gravskick av kollektiv karaktär och några noteringar om anhöriga ej sker, åligger det de anhöriga att höra av sig för att förlänga tiden. Efter nedmontering förvaras namnbrickorna hos kyrkogårdsexpeditionen i två år för avhämtning.
Möjlighet att placera snittblommor och ljus på anvisad plats.

  

*Avgiften för att få gravsättas i askgravlunden fastställdes till 5500 kr vid kyrkofullmäktiges möte den 9 november 2022 

 

 

Läs mer om Gravrätt

Askgravlundar

Askgravlunden är belägen nedanför minneslunden. Den togs i bruk vid en ceremoni första advent, den 2 december 2018 av kyrkoherde Anna-Maria Carlwe. 

Vi ber er att följa anvisningarna att inte lägga dekorationer i askgravlund eller minneslund. Endast snittblommor och ljus får placeras på anvisad plats. Dekorationer som ändå lagts kommer att plockas undan. Kontakta kyrkogårdspersonalen.

Askgravlunden i försommartid Foto: Anna-Lena Bengtsson

Askgravlund i Breared

Den stod färdig och invigdes i samband med gudstjänsten den 4 februari 2018. Den första gravsättningen skedde i slutet av februari samma år.
Det är kyrkovaktmästarna i Breared som till stor del har ritat, projekterat och genomfört arbetet på egen hand.

Foto: Anki Tenggren

Askgravlund på Eldsbergakyrkogård

Askgravlunden togs i bruk dec 2021. Charlotte Nilsson (som även designat askgravlundarna i Snöstorp och i Breared) är kyrkvaktmästare och började planera och rita utformningen hösten 2020. Församlingens egna vaktmästare påbörjade arbetet den 14 april 2021 och har utfört allt arbete med att färdigställa den. Magnus på Steninge Glashytta AB och Lars på Loricks smedja har hjälpt till med utformning och tillverkning av detaljerna.