Foto: A-L Bengtsson

Gravrätt

Gravrätt är både som namnet antyder en rättighet, men även en skyldighet.

Gravrätten ger dig rätten till en viss gravplats och gäller vanligen i 25 år och kan därefter förlängas. Gravrätten förlängs 15 år i taget.

Gravrätten ger dig rätt att bestämma vem som ska gravsättas och hur graven utsmyckas. Utformningen av gravanordning (gravsten) regleras i kvartersbestämmelserna och varierar från plats till plats. På vissa områden kan det till exempel vara styrt vilka storlekar gravstenarna ska ha, kontrollera därför alltid vad som gäller innan ni ser ut en gravanordning. Observera även att utsmyckningen inte får väcka anstöt. Gravrätten innebär också ett ansvar för att hålla gravplatsen i vårdat skick annars kan gravrätten förverkas och återgår då till församlingen.
Läs mer om detta i begravningslagen.

Länk till begravningslagen