Drama från Snöstorps kyrka

Förinspelat drama inför Midfastosöndagen, den 14 mars

MEDVERKAR
Dramagruppen: 
Rose-Marie Kuchler, Jan Grundström och Lena Nielsen

 

TEMA 
Livets bröd

 

I ANDAKTEN/DRAMAT SJUNGER VI 
Psalm 726 Vilket stort mysterium

 

KOLLEKT
Act Svenska kyrkan (del av fastekampanjen)
Swishnummer: 123 690 03 02 
Märkning: Kollekt 14 mars

 

 

Söndagens texter hittar du här (du slussas vidare till Svenska kyrkan, nationell nivå)