Andakt inför Kyndelsmässodagen

En förinspelad andakt från Eldsberga kyrka.

MEDVERKAR
Claes Vetterlein, präst
Stefan Wikrén, organist

MUSIK

Psalm 122 vers 2,4  Dagen är kommen

Psalm 769 Gud, i dina händer

Symeons lovsång

 

Bibeltexter hittar du här (du slussas vidare till Svenska kyrkan, nationell nivå)