Andakt inför Fastlagssöndagen

En förinspelad andakt från Esmareds kapell

MEDVERKAR
Martin Bengtsson, präst
Lena Nielsen, kantor (musiken är inspelad på annan plats)

MUSIK

Psalm 45 Jesus för världen givit sitt liv

Psalm 135 Se, vi går upp till Jeuslem

Innocence av Kenny G  och Walter Afanasieff

 

Bibeltexter hittar du här (du slussas vidare till Svenska kyrkan, nationell nivå)