Andakt från Breareds kyrka

Förinspelad andakt inför Jungfru Marie bebådelsedag

MEDVERKAR
Martin Bengtsson, präst 
Ann Möllerström, kantor

 

TEMA 
Guds mäktiga verk

 

I ANDAKTEN SJUNGER VI FÖLJANDE PSALMER
112 Världens frälsare kom här
164 På tröskeln till Marias hem

Lovsång med text av Bo Setterlind och musik av Jerker Leijon. 

 

POSTLUDIUM
Magnificat av J. Fr.Dandrieu 

 

KOLLEKT
Svenska Kyrkans Unga 50% och Sveriges Kyrkosångsförbund 50%
Swishnummer: 123 690 03 02 
Märkning: Kollekt 21 mars

 

 

Söndagens texter hittar du här (du slussas vidare till Svenska kyrkan, nationell nivå)