Kontakt & adresser

Kyrkoherde och ledningsgrupp

Kyrkoherde Martin Eriksson. Telefon 0500 - 47 65 20.
E-post: martin.eriksson@svenskakyrkan.se

Kyrkoherdens ledningsgrupp består av     

Lena Ehrngren (chef för funktionsgruppen Gudstjänst och Musik)
Eva Elfwering (chef för funktionsgruppen Stöd och Samverkan)
Jan Thiberg (chef för funktionsgruppen Värdskap och Service)     
Niclas Sjöberg (kyrkogårdschef)      
Johanna Berggren(chef för funktionsgruppen Lärande)

Kyrkorådets ordförande
Svante Jildenhed tel 0500-41 46 81
svante.jildenhed@telia.com

Kyrkofullmäktiges ordförande
Jörgen Bergsten mobil 070-296 22 32
bergsten69@gmail.com