Kontakt & adresser

Kontakt med Svenska kyrkan i Skövde. Öppettider, telefonnummer och adresser.

Kyrkans hus • Svenska kyrkan i Skövde
Telefon 0500-47 65 00 - Kyrkogatan 5  541 30 Skövde

Receptionens öppettider
Receptionen öppen helgfria torsdagar och fredagar 10.00-12.00

Telefontid helgfria vardagar
Måndag–torsdag 08.00–16.00
Fredag 08.00–12.00

E-post: skovde.pastorat@svenskakyrkan.se

Postadress:
Skövde pastorat 
Box 183 541 24 Skövde

Faktureringsadress:
Skövde pastorat
Fack 95800066
Box 150 18
750 15 Uppsala

Kyrkogårdsförvaltningen

Telefon: 0500-47 65 40
E-post: skovde.kgf@svenskakyrkan.se

Till Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkoherde och ledningsgrupp

Kyrkoherde Martin Eriksson. Telefon 0500 - 47 65 20.
E-post: martin.eriksson@svenskakyrkan.se

Kyrkoherdens ledningsgrupp består av     

Lena Ehrngren (chef för funktionsgruppen Gudstjänst och Musik)
Eva Elfwering (chef för funktionsgruppen Stöd och Samverkan)
Carl Magnus Ahlander (chef för funktionsgruppen Värdskap och Service)     
Niclas Sjöberg (kyrkogårdschef)      
Johanna Berggren(chef för funktionsgruppen Lärande)

Kyrkorådets ordförande
Svante Jildenhed tel. 070-687 74 30

Kyrkofullmäktiges ordförande
Jörgen Bergsten tel. 070-296 22 32