Sköns kyrka
Foto: Catarina Andersson

Sköns kyrka

Sköns kyrka ligger ovanför Birsta köpcentrum och är ett av Norrlands första kyrkliga centra. Predikstolen tillverkades år 1900. I februari 1990 invigdes den nya altartavlan.

 
Sköns kyrka kan dateras till slutet av 1100-talet. Skön är sålunda ett av Norrlands första kyrkliga centra. I början av 1800-talet var kyrkan sliten. Församlingen ville istället för renovering bygga en ny kyrka. Innan formellt beslut fattats lades grunden till en ny kyrka, 24 alnar norr om den gamla.

Blixtnedlsag och skövling
1 juni 1676 träffas den gamla kyrkan av blixten. I kyrkorådsprotokollet står att läsa:
[den] lösbröt stora stenar ur tornets södra hörn, bortref dess spåntäckning och krossade fundamentet samt slog två hål i hvalven och förstörde vapenhuset.
 
26 maj 1721 kommer ryssen, och kyrkan skövlas.
I början av 1800 talet är det alltså en sliten kyrka som står uppe på höjden och församlingen vill bygga en ny.
 
Ny kyrka
I september 1850 stod kyrkan klar till en kostnad av drygt 33 000 kr. Under de drygt 150 år som passerat har kyrkan genomgått två större renoveringar. 1900 sker den första stora renoveringen. Då tas östra innerväggen bort och koret öppnas upp. Taket bemålas med stjärnor och ett stort glasfönster får bilda altartavla. 1969 vid den andra stora renoveringen kommer den östra innerväggen tillbaka, kyrkan får åter en sakristia. Väggarna får sin ljusa färg och det enkla rena utseende som vi ser i dag skapas.
 
Altartavlan
I februari 1990 invigdes den nya altartavlan. Det är en trärelief som hämtat sitt motiv från Joh. 21:1 - 14. Den visar lärjungarnas möte med den uppståndne Kristus vid Tiberias sjö. Träreliefen har utförts av konstnären Per Nilsson Öst från Järvsö. Den 700 kg tunga skapelsen med måtten 3,3 x 4,5 m har huggits och mejslats fram ur massiv fura.
 
Predikstolen
Predikstolen tillverkades år 1900. Speglarna var fram till 1969 prydda med oljemålningar föreställande Kristus och några av apostlarna. Dessa målningar, utförda av en ritlärare Tullberg i sundsvall, hänger idag inne i församlingsgården.
 
Dopträdet
Våren 2006 invigdes två dopträd, smidda av konstnären Tor Andersson. De står placerade i högra korfönstret. Vid varje dop hängs en glasprisma upp i trädet. Vid en speciell familjegudstjänst får varje barns isn egen dopprisma som en gnistrande påminnelse om dopet och dess innebörd.
 
Dopfunten
Dopfunten är en av kyrkans äldsta inverntarier. Den är huggen ur gotländsk sandtsen på 1100-talet av mästaren Seibyzantios. Ursprungligen var reliefen högre och mer uttrycksfullt målad. Dopfuntens historia är delvis höljd i dunkel, men några noteringar kan vi hitta:
1797 införskaffar kyrkan en ny "modernare" dopskål. Den gamla dopfunten ställs helt sonika ut på kyrkogården.
1828 dyker det upp en notering om att man ämna bygga ett tak över dopfunten, som alltså fortfarande befinner sig ute på kyrkogården.
185 får dopfunten komma in i kyrkan igen, efter nästan hundra år ute i kylan. Den placeras i skymundan i tornrummet och användas inte som dopfunt.
1900 när kyrkan renoveras bestämmer man sig för att börja använda dopfunten igen och låta den få en hedersplats framme i kyrkan. När den rengörs används en huggmejsel (!) Detta medför att dofunten får tydliga huggspår som man kan se än i dag.
1957 kommer insatsen av hamrad mässing på plats. Utförd av Marianne Nordström och Harry Ekelund. Fatets motiv är uppbyggt kring tanken på dopet som en skapelse. Var och en av de sju bilderna, som motsvarar de sju skapelsedagarna, har motiv både från Gamla och Nya Testamentet.
 
Processionskors
September 2006 invigdes processionskorset. det är tillverkat i lönnträ med smidda löv. Konstnär är Isac Lindqvist Reis. Korset kombinerar på ett vackert sätt träet i altartavlan med smidet i dopträdet.
 
Orgeln
Orgelfasaden är den ursprungliga från 1850, men fasadpiporna, som tidigare var stumma, gjordes ljudande vid ombyggnaden 1969. Då byggdes orgeln om helt av Gustav Hagströms orgelverkstad i Härnösand och fick trettio själständiga stämmor, varav fem är från den tidigare orgeln från 1900.
 
Brudkronan
En av de vackrare föremålen i kyrkan är en brudkrona tillverkad 1899. Kransen bär upp fem genombrutna uddar med infattade stenar och pärlor. Mellan uddarna hänger änglahuvuden och hjärtan. Brudpar som gifter sig i Sköns kyrka får om de så önskar, låna kronan för sin stora dag.
Läs mer i boken "Kyrkan och bygden" utgiven med anledning av Sköns kyrkas 150-årsjubileum år 2000. Den finns på Pastorsexpeditionen. Telefon 060-52 67 30.