Våra gravkapell

Det finns tre olika gravkapell i Skön.
Två av dem är belägna i kapellgården vid Sköns Norra Begravningsplats.

Det tredje kapellet ligger vid Bydalens begravningsplats.

Kyrkogårdsförvaltningen
Telefontider/ expeditionstider måndag-fredag
08.00-11.00 13.00-15.30
Telefonnr: 060-52 67 40
Krematoriet: 060-52 67 44
Besöksadress: Malandsvägen 47,
skons.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se