Våra gravkapell

Det finns tre gravkapell i Skön. Två av dem är belägna i kapellgården vid begravningsplatsen vid Sköns kyrka. Det tredje kapellet ligger vid Bydalens begravningsplats.

Gamla kapellet

Gamla kapellet byggdes 1889 och ligger i anslutning till kapellgården.

Ljusets kapell

Ljusets kapell finns i Kapellgården som ligger nedanför Sköns kyrka.

Bydalens gravkapell

Bydalens gravkapell ligger i anslutning till Bydalens begravningsplats och används vid begravningar.