Birgittakyrkan

Birgittakyrkan är unik i sin arkitektur och utseende.

Birgittakyrkan invigdes 1972 av Biskop Arne Palmqvist och är en kyrka med en unik arkitektur. Den tillhör en av de K-märkta kyrkorna i Sundsvall. Birgittakyrkan rymmer 300 personer. Dess föregångare var Heffners kyrksal, som var en donation av Heffners AB. I Heffners kyrksal bedrevs den kyrkliga verksamheten mellan år 1894 och 1966.
 
Högertrafiken gav en ny kyrksal.
I och med statsmakternas beslut att införa högertrafik, som innebar att stadsplanen för Skönsbergs ändrades, så fanns ingen möjlighet att rädda Heffners kyrksal. Den 8 januari 1968 hölls sista högmässan i kyrksalen, och därefter revs den.
 
Kyrkan flyttar in i skolan
1967 - 71 fick Hagaskolans aula fungera som gudstjänstlokal. Något som inte var uppskattat bland många församlingsbor och aktiviteten på både gudstjänstliv och övrig verksamhet var mycket låg under några år. Efter ett antal möten och förhandlingar fick till slut församlingen lagfart på en tomt i Vasaparken och bygget för en ny kyrka kunde börja.
 
Professor och arkitekt
Professorn och domkyrkoarkitekten Carl-Axel Acking från Lund utsågs att ta fram ett förslag på en småkyrka med tillhörande ungdoms- och församlingslokaler. den 23 oktober 1968 godkände kyrkofullmäktige det slutgiltiga förslaget. Själva byggnadsarbetet påbörjades 12 maj 1970 och söndagen den 30 januari 1972 kunde Birgittakyrkan invigas av dåvarande Biskop Arne Palmqvist.
 
Originell altartavla
Altartavlan dominerar i kyrkan. Den är skapad av konstnären Ulf Öhrström från Sollentuna och sträcker sig från taket ända ner till golvet. Det för tankarna till förlåten som fanns i templet i Jerusalem på Jesu tid. Mitt i korset finns två händer, genomborrade av hålen efter spikarna. Runt dessa, omslutande korset, finns två mandorlor, en blå och en guldfärgad. Tillsammans ger de en komprimerad bild av Jesus på Golgata kors.
 
Guds öga
Överst på altartavlan kan man se Guds allseende öga. Utanför finns det två trianglar, symbolen för den heliga treenigheten. Gud, Jesus och den helige Anden. Pupillen i ögat kommer från ett gammalt orientaliskt mönster. Det är till hälften mörkt och till hälften ljust, vilket symboiserar att Guds öga ser både ljuset på dagen och mörkret på natten.
 
Över ett Ton klockor!
Tillsammans väger Birgittakyrkans klockor 1146 kg, dvs drygt ett Ton. Den lilla klockan med en diameter på 87cm väger 405kg, och den stora med en diameter på 105cm väger 741kg. De är gjutna av Bergholtz klockgjuteri i Sigtuna