Foto: Anders Lööv

Minneslund och Skogslunden på Bydalens Begravningsplats

Bydalens begravningsplats

Begravningsplatsen utgår ifrån Byns gamla begravningsplats från år 1922 och utökades 1963. Den allra nyaste delen från 1984 innefattar även två minneslundar – Bäcklunden med ett vackert vattenflöde och även Skoglunden där naturen får styra placeringen, som anlades 1984.

 

 

 

Skogslunden Foto: Anders Lööv