Minneslund och Askgravlunden på Sköns begravningsplats

1983 skapades en minneslund som är ett skötselfritt alternativ då den vårdas av kyrkogårdsförvaltningen. I minneslunden finns inga gravstenar eller markeringar då gravsättningarna är diskreta och anonyma.


Om man är osäker på hur man vill gravsätta sina anhöriga kan man vid kremation vänta upp till ett år innan man bestämmer sig för hur askan ska gravsättas.

 

Kyrkogårdsförvaltningen
Telefontider/ expeditionstider måndag-fredag
08.00-11.00 13.00-15.30
Telefonnr: 060-52 67 40
Krematoriet: 060-52 67 44
Besöksadress: Malandsvägen 47,
skons.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se