Förtroendevalda i Sköns församling

Vill ni komma kontakt med några av våra förtroendevalda i Sköns församling?
Vi förmedlar kontakten via Pastorsexpeditionen: 060-52 67 30 eller via
skons.forsamling@svenskakyrkan.se

Kyrkofullmäktige
Kyrkofullmäktige består av 25 ordinarie ledamöter och 15 ersättare.
Ordförande: Lena Sjölén.

Kyrkorådet
Kyrkorådet består av 10 ordinarie ledamöter inkl. kyrkoherden och 9 ersättare.
Ordförande: Veronica Österlund. 

Arbetsutskottet/Personalutskottet
Arbetsutskottet/Personalutskottet består av 3 ordinarie ledamöter
och 3 ersättare.
Ordförande: Veronica Österlund.

Fastighetsutskottet
Fastighetsutskottet består av 3 ordinarie ledamöter och 3 ersättare.
Ordförande: Christoffer Högstedt Gustavsson.

Kyrkogårdsutskottet
Kyrkogårdsutskottet består av 5 ordinarie ledamöter och 3 ersättare.
Ordförande: Margareta Vestin.