Dop, vigsel och begravning

Vigsel

Att vigas och ingå ett äktenskap är ett sätt att för alla att säja ja till varandra och till ett liv tillsammans. Det är en fest och ett minne för livet. I den kyrkliga vigseln tar paret emot Guds välsignelse för sitt gemensamma liv.

Begravning

Som medlem i Svenska kyrkan erbjuds kostnadsfritt en begravningsgudstjänst enligt Svenska kyrkans ordning. Svenska kyrkan skall anordna och hålla allmänna begravningsplatser för alla medborgare, som huvudman för begravningsverksamheten i Sverige.