En vitklädd person håller i handen på en bebis i dopklänning.
Foto: Albin Hillert/Ikon

Dop

Dopet är ett välkomnande, en kärleksförklaring och ett inkluderande. Vill du låta döpa ditt barn?

Stort eller litet, samling efteråt eller inte, enskilt eller med hela släkten, dop i kyrkan eller dop i hemmet? Alla dop är unika, precis som den som ska döpas. Att döpas får aldrig bli en fråga om att ha råd, ork, uppbackning eller inte. Dopet kostar ingenting. Sköns församling hjälper till med allt utom eventuell förtäring.

Det som krävs för dopgudstjänsten: präst, musiker, vaktmästare, kyrka och dopdräkt finns till ert förfogande.

Om ni vill samlas efter dopet får ni låna samlingssal med tillhörande kök och utrustning i någon av våra församlingsgårdar. Ni får tillgång till lokalerna innan dopet och kan duka, pynta och förbereda mat eller fika.

Bokning

Våra doptider är på lördagar kl. 11, 13 och 15. Du kan boka dop i någon av våra tre kyrkor, Sköns kyrka, Birgittakyrkan och Bosvedjans kyrka, i ditt eget hem eller annan lämplig plats inom Sköns församlings gränser.

Ni kan boka dopet genom att ringa till vår pastorsexpedition,  060-52 67 30, eller fylla i formuläret: www.svenskakyrkan.se/skon/boka-dop

Planera dopgudstjänsten

Dopprästen tar kontrakt med er i god tid innan dopdatumet och bokar in ett dopsamtal. Prästen berättar då hur ett dop brukar gå till och ni får svar på era frågor och berätta om era idéer. Tillsammans utformar ni dopgudstjänsten. Musiken planeras under dopsamtalet och har ni inga egna förslag så hjälper prästen er. Om ni har någon solist kan vår musiker ackompanjera denne. Sköns församling har en egen streamingtjänst i fall ni skulle vilja spela upp någon förinspelad musik. Ni hittar länkar till olika psalmar och musik nedan under rubriken dopmusik.

Faddrar, gudföräldrar och övriga medverkande

Om ni vill kan ni utse dopfaddrar, det som tidigare hette gudföräldrar. En dopfadder är en döpt person som stöttar och ber för den döpte genom livet.

En dopfadder, ett syskon eller annan person kan få ett eget uppdrag under dopgudstjänsten. Det kan vara att ta emot dopljuset, hälla upp dopvattnet, läsa en text, be en bön eller sjunga en sång.

Dopet hänger inte på din tro

Dopet är en gåva från Gud – det hänger inte på din tro. När du själv eller ditt barn döps blir den döpte välkomnad som medlem i Svenska kyrkan. Den döpte väljer själv på vilket sätt den vill växa i  din tro. Kyrkan erbjuder olika aktiviter, så som gudstjänster, gemenskapsträffar och samtalsgrupper.  För barn finns barn- och ungdomsverksamhet. Barn som döps ges möjlighet att själv ta ställning till dopet genom konfirrmationen.

Dopdräkt

Det finns inga regler kring dopkläder, vare sig för den som döps eller för medverkande och gäster. Traditionellt bär den som döpts en vit lång klänning. Vi har dopdräkter som vi lånar ut, gratis.

Dopmusik

Musik är en stor del av gudstjänsterna och till ett dop väljer ni tillsammans med prästen de psalmer och sånger som passar just ert dop. Här har vi samlat lite inspiration och populära psalmer.