Sköns Begravningsplats
Foto: Catarina Andersson

Begravningsverksamheten

Gamla kapellet

Gamla kapellet byggdes 1889 och ligger i anslutning till kapellgården.

Ljusets kapell

Ljusets kapell finns i Kapellgården som ligger nedanför Sköns kyrka.

Bydalens gravkapell

Bydalens gravkapell ligger i anslutning till Bydalens begravningsplats och används vid begravningar.

Våra Kyrkor

Sköns församling ligger mellan Sundsvall och Timrå i Härnösands stift. Församlingen har ca 14 600 kyrktillhöriga och tre kyrkor.