Samtal och stöd - diakoni

Varmt välkommen att höra av Dig!

VI HAR TYSTNADSPLIKT.

Lyssna och samtala

Extra stöd hos doktorn vid ett svårt besked

En hand att hålla vid livets slut

Vi kan hjälpa till:

Församlingen har en viktig roll i den oplanerade vardagen; tryggheten rycks undan, nätverket runt oss brister.

I vår församling finns präster och församlingsassistent som kan stötta när det känns tungt. Spruckna relationer, förlust av en närstående, sjukdom, ensamhet - ibland kan det vara svårt att be de allra närmaste om hjälp - då finns vi.

När det känns som allra svårast vill Sköllersta församling finnas där. Hjälpen kan se ut på många sätt.

Behöver du någon utanför församlingen att prata med? Sköllersta församling är knuten till Svenska kyrkan i Örebros Individ och familjerådgivning.

Avgifter
För ett samtalstillfälle är avgiften 100 kr per person. Ungdomar upp till 20 år får kostnadsfria samtal.

 Storgatan 27 B, Örebro
Fax: 019 - 15 45 45

Om du inte vet vilken församling du hör till så kan du ringa till oss på församlingsexpeditionen (0582-41460) eller till Individ och familjerådgivningen.

De tar emot familjer, par och enskilda med relationsproblem och i kris.
Ta kontakt med Individ och familjerådgivning för att reda ut hur du bäst kan få hjälp. Ring på tfn 019-15 45 45 för att boka tid.