Liten sten på en grav
Foto: Alex & Martin

Begravning

Begravningspastoral för Skinnskatteberg med Hed och Gunnilbo församling

Begravning kan ske i Gunnilbo, Hed eller Skinnskattebergs kyrka där vi följer svenska kyrkans ordning. Vi inbjuder till tacksägelse med ljuständning vid första bästa gudstjänsttillfälle i någon av våra kyrkor. Om anhöriga har önskemål om tacksägelse på annan plats och tid går det bra att komma överens om det.

Vi har reserverat tider då vi ser till att det finns präst, kyrkomusiker, vaktmästare och kyrka tillgängliga.
Reserverade tider är på onsdagar och fredagar klockan 10.30 samt klockan 14.00.
För att allt ska kunna ske på ett bra sätt behöver vi veta om detta åtta dagar i förväg.

Begravningen 

Prästen tar kontakt med den som anhöriga angett som kontaktperson. Vi möts för samtal om den avlidne, om begravningsgudtjänsten, om psalmer och musik. När någon ska medverka med sång eller musik i begravningsgudstjänsten tas kontakt med vår kyrkomusiker. På begravningsdagen finns vaktmästare i kyrkan två timmar före begravningsgudstjänsten. Då anländer blomsterdekorationerna. 
När det är jordbegravning ska bärarna orientera sig på kyrkogården. Ibland bär anhöriga och vänner. En enkel genomgång med en erfaren vaktmästare sker inför hedersuppdraget. En stund innan begravningen kommer anhöriga. Väntestunden sker ofta utanför kyrkan, i samlingsrummet eller längst bak i kyrkan. Någon tänder ljus i kyrkans ljusbärare. Ibland vill man gå fram och se hur det ser ut. Barn kan behöva förklaring inför vad som ska ske. Prästen finns med här. Några ljus brinner vid kistan. Ibland används bårtäcke som ett alternativ.
De närmast anhöriga sitter längst fram. Släkt och vänner i bänkarna bakom eller vid sidan.
I den kretsen formas gudstjänst. Klockringning. Orgelmusik. Psalmer. Några ord mitt i allvaret. Avsked. Sång. Det som förr var är inte mer. Antingen följer vi nu kistan till graven eller så tar vi farväl och lämnar kistan under klockringningen. Den förs sedan med bil till krematoriet för eldbegängelse. Ofta samlas anhöriga därefter till minnesstund.

Minnesstund

Här finns församlingshemmen Hedgården och St Davidsgården till förfogande (ingen kostnad för församlingsbor). Anhöriga eller vänner ordnar med förtäring. Ibland anlitas någon för serveringen. Prästen finns gärna med en stund. Här talar vi om våra minnen.

Efter begravningen

När det har varit jordbegravning går anhöriga ibland till graven efteråt. Kanske pågår arbetet med att fylla igen graven fortfarande. Vid sidan ligger blommor och dekorationer. För några återstår en samling vid grav där urna med askan efter den avlidne ska gravsättas. Urnan bärs ut under klockringning. Präst kan med några enkla ord finnas med vid graven. Ibland sätts askan ner anonymt i någon av våra minneslundar. Platser finns för ljus och blommor. En tid därefter ordnar församlingens diakon samtal om sorg och saknad för den som vill delta. Vid allhelgonatid brukar vi bjuda in till minnesstund i alla tre kyrkorna i vår församling.
Vi läser upp namnen på dem som sedan allhelgona i fjol lämnat oss. De många ljusen lyser upp våra minnen. Här formar vi våra liv och här formas vi av varandras liv.

Borgelig Begravning

Är man inte medlem i svenska kyrkan och/eller inte vill ha en kyrklig begravning kan man få en borgelig begravning. Begravningen sker då i någon av våra församlingshem. Antingen i S:t Davidsgården med plats för ca 80 personer eller i Hedgården som har plats för ca 60 stycken personer. En borgelig begravning kan ske, men behöver inte vara fri frå religiösa inslag. Begravningen hålls av en officiant som tillhandahålls av antingen kommunen eller begravningsbyrån. Minnestund ingår inte efter en borgelig begravning utan medför en extra kostnad.

Våra församlingshem

Vi har två församlingshem som går att hyra till olika ändamål. Det kan handla till exempel om födelsedagsfester, träffar, borgerliga begravningar eller som möteslokal.

Om begravning

Hur går begravningar till i Sverige? Vad ingår i begravningsavgiften? Om begravning har svaret.

 

Läs mer Om begravning