Foto: Svenska kyrkan Skellefteå

Tystnadens stig

Slå följe med Martin Lönnebo, Frälsarkransens upphovsman, längs porlande bäckar, genom prasslande lövverk och i tysta skogar vid Kusmarks kyrka och kyrkogård. På denna sida kan du göra ett digitalt besök. Annars är du varmt välkommen till Kusmark!

OBS! Avstängd p g a erosion tills vidare!

Tystnadens stig finns i direkt anslutning till kyrkparkeringen i Kusmark (nedgång vid bron över bäcken som går genom grönområdet). På skyltar längs vägen kan du scanna qr-koder för att ta del av kortfilmer med Martin Lönnebo, de filmerna finns även här under. Tystnadens stig och Bönens Trädgård är öppna för besök dygnet runt snöfri säsong. På grund av osäkra markförhållanden måste tyvärr Tystnadens stig hållas stängd tills vidare. Vi återkommer så snart vi nått en lösning på markproblemet. Gå gärna vandringen digitalt!

Bönens trädgård är digitalt uppgraderad med qr-koder vid varje pärla. Dessa leder till korta andakter inlästa av Martin Lönnebo.  

De flesta telefoner kan scanna qr-koder med sin inbyggda kamera, men i vissa fall kan du behöva ladda hem en qr-kodläsare till din telefon. Det gör du på AppStore (iPhone) eller Google Play Store (Android). 


Till minne av Martin Lönnebo 1930 - 2023. 

1. Nådens hav
Vi står nu tillsammans på stranden av Nådens hav.Vi är droppar i detta hav. Dropparna bär varandra. Dropparna reflekterar havets ljus.

2. Livets brunn
Jesus talar med den samariska kvinnan, han talar med oss.
Kristus säger: Frukta icke. Jag skall vara med er var dag till tidens slut.

3. Bekymmerslöshetens berg
Vi går uppför sluttningen. Där sitter Kristus. Vi hör hans röst: 
Gör er inga bekymmer, var dag har nog av sin egen plåga.

4. Kärlekens berg
Från den första toppen, som bär ett kors, hörs ropet: 
Detta har jag gjort för dig. Min kärlek är en gåva av idel nåd.
Den är överflödande, den gäller alla.

5. Gryningens glänta
Vi går i livet på dödlighetens stig. Mitt liv, även det blir långt, är kort.
Men när jag lyfter blicken anar jag gryningen.

6. Hemkomst
Det finns hopp. Döden besegrar inte livet. Vi vet inte hur, men vi litar på Gud. 
Jag är inte ensam och övergiven. Tryggare kan ingen vara.