En flaggstång med Prideflaggan mot blå himmel.
Foto: Mickes fotosida /Mostphotos

Tro, HBTQ och kärlek

Svenska kyrkan i Skellefteå ska vara en inkluderande kyrka, där hbtq-personer ska känna sig trygga och välkomna. Därför jobbar vi aktivt mot diskriminering och för inkludering.

Kärlek och respekt är grundstenar i vår tro

Svenska kyrkan har, liksom många andra kyrkor, en historia av att ha diskriminerat hbtq-personer. Den måste vi göra upp med. Vår tro lär oss att inte döma eller särbehandla människor utifrån sexuell läggning eller könsidentitet. Istället måste vi mötas med respekt, och lyssna till varandras erfarenheter av liv och kärlek. När det gäller frågor om människors lika värde vill Svenska kyrkan vara en profetisk röst som står upp för att vi människor ska visa varandra respekt och godhet.

Kärleksbudskapet är tydligt i Bibeln

Bibeln säger inte mycket om homosexualitet i den bemärkelsen som homosexualitet förekommer i vårt samhälle – ordet “homosexualitet” förekommer inte ens i Bibel 2000. Ordet homosexualitet fanns inte på biblisk tid.

Finns det homosexuella par i Bibeln? Man kan hitta bibelställen som visar på hbtq-personer – men de är inte entydiga. Ändå kan vi hitta nycklar i dem, som handlar just om att bemöta varandra med kärleksfull omtanke istället för fördömanden.

David och Jonatan, Rut och Noomi, Josef och hans färgglada dräkt – kanske finns det hbtq-personer i dessa texter? Oavsett om vi tänker så eller inte kan vi lära oss något om hur vi ska behandla varandra. 

Det som Bibeln visar oss klart och tydligt är kärleksbudskapet. Det syns på många ställen i Bibeln, så mycket att vi tror att vi ska läsa hela Bibeln i ljuset från kärleksbudskapet. Då faller resten på sin plats. 

Människor av samma kön kan gifta sig i kyrkan

Kyrkan har arbetat med frågan om samkönade äktenskap länge och noggrant.Idag har vi ordningen att en kyrklig vigsel kan ske mellan människor av olika kön eller människor av samma kön. Det viktigaste är löftena om att vilja leva tillsammans tills döden skiljer en åt.

Våra församlingar hbtq-märks med Regnbågsnyckeln 

Alla arbetsplatser inom Svenska kyrkan bör sträva efter att bli hbtq-certifierade. Det bestämdes på Kyrkomötet (Svenska kyrkans högsta beslutande organ) år 2013. Modellen kallas för Regnbågsnyckeln. Församlingar som vill bli märkta med Regnbågsnyckeln jobbar med utbildningar och studiecirklar kring boken Så att jag kan komma in av Erik Gyll och Frida Ohlsson Sandahl. I Svenska kyrkan i Skellefteå genomgår hela personalgruppen processmodellen och ett par församlingar innehar märkningen. Här kan du läsa mer om Regnbågsnyckeln.

Skellefteå Pride

Svenska kyrkan i Skellefteå har i många år varit en aktiv del i Skellefteå Pride genom att vi under Pride-veckan bland annat anordnat föreläsningar och samlingar. Regnbågsmässan har också fått bli en viktig kärleksmanifestation för många Skelleftebor. 2022 blev Prideveckan till största delen digital och våra bidrag blev den traditionsenliga regnbågsmässan i Sankt Olovs kyrka samt en webb-föreläsning med Susanne Göransson som berättade om den nyöppnade Regnbågslinjen. 

Ta del av dessa händelser i efterhand enligt länkar nedan: 

Regnbågsmässa från Sankt Olovs kyrka söndag 13/2 kl 18.00
Webb-föreläsning om Regnbågslinjen tisdag 15/2 kl 18.00 

Vill du veta mer, kontakta