Foto: Hanna Markgren

Svante Lundells grav

Lyssna när Ulf Lundström berättar om grosshandlaren Svante Lundell.

Svante Lundell född 1894, död 1971, var verksam som grosshandlare i Skellefteå där han drev Svante Lundells maskinaffär. Lundell var också engagerad som ansvarig vid centrala Finlandshjälpens transportavdelning i Haparanda och spelade en stor roll vid flyktingsmottagandet under andra världskriget. 

Lundell var också en hängiven bygde- och släktforskare och har publicerat en stor mängd material som finns sparat på Umeå universitetsbibliotek och Skellefteå museum. 

Hitta graven här

Foto: Janne Lindberg / Agrandos gravkartor