Stiftelser och stipendier

En del av vårt diakonala arbete innebär att förvalta och fördela medel från stiftelser och fonder. En del församlingar kan man få ekonomiskt stöd till det allra nödvändigaste medan andra delar ut matkassar eller andra förbrukningsvaror.

En stipendienämnd avgör vanligen i de enskilda fallen om ansökan ska beviljas eller inte. Besluten delges sedan stiftelsens styrelse. Ansökningarna behandlas löpande under året. 

Anna Fellströms stiftelse

Vem var Anna Fellström?
Anna Kerstin Fellström föddes den 29 januari 1916 i Skellefteå. Hon var dotter till prosten i Skellefteå landsförsamling, Kristian August "KA" Fellström. Anna Fellström avled den 12 juli 1997. Hon testamenterade en större summa pengar till Skellefteå landsförsamling, där en särskild fond skulle bildas.

Vem kan tilldelas stipendium från stiftelsen?
Enligt villkoren i testamentet skall avkastningen tillfalla "personer inom församlingen som på grund av sjukdom i familjen eller dylikt är i behov av uppmuntran och hjälp".

Hulda Solanders stiftelse

Vem var Hulda Solander?
Hulda Gustava Solander föddes den 26 juni 1848 i Norsjö. Hon var dotter till kyrkoherden i Norsjö, Erik Johan Solander. Hulda och hennes mor flyttade till Skellefteå 1890, då de köpte gården Lugnet (i Bonnstan). Där bodde hon till sin död den 10 juni 1940. När Hulda dog visade det sig att hon testamenterat alla tillgångar till Skellefteå landsförsamling, där en särskild fond skulle bildas.

Vem kan tilldelas stipendium från stiftelsen?
Villkoren lyder: "Avkastningen skall utgå till behövande personer i första hand boende i Skellefteå landsförsamling och i andra hand i Norsjö församling. De personer som skall komma ifråga är sådana som på ett självuppoffrande sätt försakat egen bekvämlighet för att hjälpa anhöriga eller gjort annan behjärtansvärd insats."


Maja Melins stiftelse: 


Läs mer och ansök
Du kan läsa mer i broschyren om vem som kan få ett stipendium och hur du söker. Broschyr och ansökningsblankett hittar du till höger. Kontakta församlingsexpeditionen för att få ett exemplar om du inte har möjlighet att skriva ut den själv.