Någon sitter på en klippa vid vattnet en sommardag. Personen har en sol tatuerad på vaden.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Ekonomiskt stöd från stiftelser och fonder

Ibland är det svårt att få tillvaron att gå ihop. Ekonomi är såklart en trygghetsfaktor. I Byske-Fällfors församling och Skellefteå landsförsamling finns möjlighet att söka ekonomiskt stöd från våra stiftelser och fonder.

Maja Melins stiftelse (Byske-Fällfors församling)


Vem var Maja Melin?
Maja Melin föddes 1905 i Byske. 1931 flyttade hon till Högbro församling i Gästrikland. Maja Melin var Filosofie Magister och arbetade som språklärare i tyska, engelska och franska i Gävle. När Maja Melin avled 1 januari 2002 testamenterade hon en större summa pengar till dåvarande Byske församling och en fond bildades.

Vem kan tilldelas medel från stiftelsen?
Medlen ur Maja Melins minnesfond skall enligt hennes testamente tillfalla ”fattiga och behövande inom Byske församlings geografiska område”. 

Generella villkor för Maja Melins stiftelse: 
För att kunna tilldelas ett stipendium från Maja Melins stiftelse krävs att den sökande bor i Byske församlings geografiska område. En styrelse som utgörs av församlingsdiakonen samt ett antal ledamöter avgör om ansökan ska beviljas eller inte. Samtliga ärenden bereds av diakonen och hanteras med sekretess. 


Ansökningsblankett för nedladdning hittar du här


Anna Fellströms stiftelse (Skellefteå landsförsamling)


Vem var Anna Fellström?
Anna Kerstin Fellström föddes den 29 januari 1916 i Skellefteå. Hon var dotter till prosten i Skellefteå landsförsamling, Kristian August "KA" Fellström. Anna Fellström avled den 12 juli 1997. Hon testamenterade en större summa pengar till Skellefteå landsförsamling, där en särskild fond skulle bildas.

Vem kan tilldelas stipendium från stiftelsen?
Enligt villkoren i testamentet skall avkastningen tillfalla "personer inom församlingen som på grund av sjukdom i familjen eller dylikt är i behov av uppmuntran och hjälp".Hulda Solanders stiftelse (Skellefteå landsförsamling, Norsjö församling  och Jörn-Bolidens församling)


Vem var Hulda Solander?

Hulda Gustava Solander föddes den 26 juni 1848 i Norsjö. Hon var dotter till kyrkoherden i Norsjö, Erik Johan Solander. Hulda och hennes mor flyttade till Skellefteå 1890, då de köpte gården Lugnet (i Bonnstan). Där bodde hon till sin död den 10 juni 1940. När Hulda dog visade det sig att hon testamenterat alla tillgångar till Skellefteå landsförsamling, där en särskild fond skulle bildas.

Vem kan tilldelas stipendium från stiftelsen?
Villkoren lyder: "Avkastningen skall utgå till behövande personer i första hand boende i Skellefteå landsförsamling och i andra hand i Norsjö församling. De personer som skall komma ifråga är sådana som på ett självuppoffrande sätt försakat egen bekvämlighet för att hjälpa anhöriga eller gjort annan behjärtansvärd insats."


Generella villkor för Anna Fellströms och Hulda Solanders stiftelser: 
För att kunna tilldelas ett stipendium från någon av dessa stiftelser krävs att den sökande bor i Skellefteå landsförsamling (eller Norsjö Jörn-Bolidens församling) gällande Hulda Solanders stiftelse. En stipendienämnd som utgörs av pastoral chef, en diakon samt en medlem ur styrelsen avgör om ansökan ska beviljas eller inte. 
Nytt fr.o.m. 2022 är att ansökningarna tas in vid fyra datum under året. 1 mars, 1 juni, 1 september och 1 december. 

OBS: Du kan tilldelas medel max en gång vartannat år från någon av stiftelserna. 


Läs mer och ansök
Mer information och ansökan hittar du här