Foto: P-O Sjödin

S:t Mikaels kyrka

Mikaelidagen 1960 invigdes i Jörns stationssamhälle den länge efterlängtade kyrkan. Tidigare hade här funnits en kyrksal. Några år efter den tilltalande och ändamålsenliga kyrkan tillkom den nya klockstapeln.

S:t Mikaels kyrka byggdes för framtidens växlande församlingsliv. Triumfkrucifixet är hämtat från Oberammergau och påminner oss om att Kristus och hans kyrka finns också i andra delar av världen. Predikstolens utsmyckning visar på de plikter en kristen har enligt Jesu undervisning mot människor nära och fjärran. Altartavlan målad av Simon Sörman framställer hopfälld budbärarna (evangelisterna) och öppnad visar den budskapet. Budskapet är den bibliska verkligheten och Jesus som fullgjorde allt för världens och människans frälsning.

Lokalerna i nedre plan (S:t Mikaelssalen) ger utrymme för ett levande och växlande församlingsarbete, t.ex. ungdomsverksamhet, kyrkkaffen m.m. Kryptan är ett litet andaktsrum för mindre andakter, dop och vigslar. 

Klicka här för en panoramafotograferad bild av kyrkan. 

Tillgänglighet S:t Mikaels kyrka

Hitta till S:t Mikaels kyrka här

Handikappanpassad ingång med automatisk dörröppnare
Hörslinga
Handikappanpassad toalett
Kyrkan är inte i markplan, hiss finns
Parkeringar i nära anslutning till kyrkan