Foto: Janne Lindberg

Sommarandakt från Boliden inför Apostladagen.

Dagens sommarandakt är inspelad i en hammock i Boliden. Åsa Lundman, förtroendevald och tidigare Tanzania-missionär leder oss i text och tanke kring temat "Sänd mig".

Apostladagen infaller 13 veckor efter påskdagen. Det är en dag då vi firar lärjungaskapet och hur vi alla ska kunna följa Jesus. Från början var Apostladagen ett gemensamt firande för apostlarna Paulus och Petrus. Idag firar vi dagen med fokus på lärjungaskap – det vill säga hur vi alla ska kunna följa Jesus. 

Lämna gärna en kollekt till ACT Svenska kyrkans katastrofinsatser i Ukraina. Detta gör du enklast via Swish på nummer 9001223.