Foto: P-O Sjödin

SKKF

Svenska kyrkan Skellefteå hälsar alla deltagare på SKKF:s (Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund) rikskonferens välkomna till Skellefteå.

Här hittar du information om Skellefteå, Svenska kyrkan Skellefteå, våra församlingar, våra kyrkogårdar och studiebesöket på kyrkogårdarna Skellefteå Norra och Skellefteå Södra samt i Bonnstan, på Kyrkholmen och vid Landskyrkan.

Välkommen till Skellefteå!

Skellefteå är en spännande stad som just nu genomgår en stor grön omställning och en expansion som saknar motstycke i Sverige i modern tid.

Arbete med hållbarhet på gång

I Svenska kyrkan Skellefteå arbetar vi medvetet med utveckling av hållbarhetsfrågor.

Kyrkor och församlingar

Oavsett var i skelleftebygden du bor, finns Svenska kyrkan nära dig.

Kyrkogårdar och gravkapell

16 kyrkogårdar och fyra gravkapell i fem församlingar

Välkommen till staan!

På hemsidan för platsen Skellefteå återfinns en massa matnyttig information.

Din guide till Skellefteå

På Visit Skellefteås hemsida hittar du en massa tips om vad du kan se och göra i Skellefteå.

Karta över studiebesöket

Här hittar du också information om lämpliga promenadvägar.