Sankta Maria katolska kyrka

Från och med hösten 2021 är f.d. Sjungande dalens kyrka hemvist för Sankta Maria katolska kapellförsamling. Vi har ett gott ekumeniskt samarbete med katolska församlingen.

Söndagen den 29 augusti 2021 togs Sjungande dalens kyrka ur bruk, enligt Kyrkoordningen för Svenska kyrkan. Kyrkan blir istället hemvist för Sankta Maria katolska kapellförsamling. Gudstjänsten sändes live på grund av pandemisituationen  och du kan se gudstjänsten inspelad här

Skellefteå landsförsamling och katolska församlingen driver tillsammans ett ekumeniskt café på måndagar. Läs mer om detta nedan.

Café Maria i Sjungande dalen.

Välkommen till vårt ekumeniska café i Sankta Maria katolska kyrka (f.d. Sjungande dalens kyrka). Sitt ner en stund, ta en kaffe, prata med någon och lyssna till en andakt. Måndagar 12.30 - 14.00