Foto: Carl Franke / Skellefteå museum

Simon Brandells grav

Lyssna när Lars Jonsson berättar om Simon Brandell.

Simon Brandell, föddes 6 juni 1822 i Nora församling i Härnösands stift. Han dog  19 mars 1895 i Skellefteå.

Brandell blev kyrkoherde i Skellefteå 1875 och var verksam till sin död 1895. Bland annat bröt väckelsen ut under hans tid och Brandells vidsynthet i ekumeniken var positiv för kyrkans utveckling. Bland annat var Brandell provinsombud för EFS i Skelleftebygden. Under Brandells tid i Skellefteå omdanades skolväsendet och det skapades en predikande lekmannakår på kyrklig grund, för att stävja frikyrkans framväxt.

Hitta graven här

Foto: Janne Lindberg / Agrandos gravkartor