Foto: Scouternas rekryteringsbank

Scouter i Kågedalen

Alltid redo i Ersmark!

Vi träffas i Ersmarks kyrka på tisdagar.

Foto: Scouternas rekryteringsbank

Åk 2-3 tisdagar 17.30-18.30 och åk 4 och uppåt tisdagar 18.30-19.45.

Start för vårterminen: 14 februari.