Foto: P-O Sjödin

Sankt Olovsgården

Församlingshemmet vid Sankt Olovs kyrka är ett levande hus som inrymmer både Stadsmissionen, verksamhets- och personalutrymmen och pastoratskanslet.

Den 30 oktober 1978 fattade kyrkofullmäktige beslut om byggnation av det nya församlingshemmet söder om Sankt Olovs kyrka. I december 1978 såldes gamla Sankt Olovsgården till Filadelfiaförsamlingen. 1979 invigdes nya Sankt Olovsgården på Kyrkogatan 6. I huset hittar vi förutom verksamhets- och personalutrymmen även Skellefteå Stadsmission som bedriver socialt arbete för människor i utsatta livssituationer. 

Hösten 2017 flyttade pastoratskansliet in på nedre plan och där inryms nu lokaler för ledning, ekonomi, kommunikationsavdelning, bokning och begravningsadministration. 

Tillgänglighet Sankt Olovsgården

Hitta till Sankt Olovsgården här

Hörslinga
Hiss finns
Handikappanpassad toalett
Handikappanpassad ingång

Vi jobbar här!