Foto: Linda Randgard

Sankt Olovs kyrka

Mitt i Skellefteå hittar du Sankt Olovs kyrka.

Sankt Olovs kyrka i Skellefteå är utförd i 1920-tals klassicistisk stil under åren 1925-1927. Kyrkan byggdes efter ritningar av arkitekterna Knut Nordenskjöld och Gustav Adolf Falk, Stockholm. Byggmästare var J. A. Johansson, Bureå.

Kyrkan följer delvis det traditionella mönstret med ingång i väster, långhus och kor i kyrkans längdriktning i öster. Tornets placering på långsidan i sydväst samt sakristians snedställda placering i vinkel mellan nordöstra korsarmen och koret, är uttryck för arkitekt Knut Nordenskjölds fria tolkning av barocken. De barocka stildragen märks främst på korsarmarnas svängda gavlar, västportalens bildhuggeriarbeten, de stickbågade fönstren, strävpelarnas svängda avslutningar samt tornavslutningens gestaltning. Nationalromantiska drag märks främst på materialvalet med sockel av tuktad sten och bildhuggeriarbeten av svart granit.

Klicka här för att se en panoramafotograferad bild av kyrkan.

Tillgänglighet Sankt Olovs kyrka

Hitta till Sankt Olovs kyrka här

Hörslinga
Ej hiss kyrkan är i markplan
Handikappanpassad ingång med automatisk dörröppnare
Handikappanpassad toalett