Foto: Janne Lindberg

Samarbetet med Katolska kyrkan

När S:ta Maria katolska kapellförsamling övertog ägandet av Sjungande dalens kyrka (blivande Sankta Maria kyrka) fördjupades också samarbetet mellan Svenska kyrkan och Katolska kyrkan i Skellefteå.

Under de senaste 10 åren har samarbetet mellan Skellefteå pastorat och den lokala katolska församlingen utvecklats och fördjupats. När den katolska församlingen nåddes av att deras S:ta Maria kyrka måste rivas på grund av norrbotniabanans nya sträckning föll det sig också naturligt att mötas i samtal även runt detta.

Samtalen resulterade i att katolska församlingen övertog ägandet av Sjungande Dalens kyrka hösten 2021. I detta finns också ett tydligt ekumeniskt* åtagande.

KYRKAN FORTSÄTTER SOM KYRKA.

Per Idergard, subsidiar S:ta Maria katolska kapellförsamling Skellefteå. Foto: Janne Lindberg

Kyrkor är platser där många under åren haft positiva upplevelser och stor personlig anknytning. I det här fallet står kyrkan kvar om än under annan ägo. Vi är också överens om att Svenska kyrkan i Skellefteå även i fortsättningen kan låna den för gudstjänster, dop, vigslar och begravningar.

På samma sätt tänker vi oss att katolska församlingen vid större sammankomster kan låna Landskyrkan, som dessutom invigdes som katolsk kyrka 1507.

KYRKAN FORTSÄTTER ATT VARA MÖTESPLATS I SJUNGANDE DALEN.

I våra samtal har det känts viktigt att kunna inbjuda till gemensamma aktiviteter i form av t ex ett ekumeniskt café i samarbete med Skellefteå landsförsamling, och att kyrkan på detta sätt kan fortsätta att vara en lokal samlingspunkt.

 

*En verksamhet eller ett arbete blir ekumeniskt när olika samfund samarbetar. Ett samarbete likt det vi har finns inte på många ställen i Sverige eller ens i världen. Vi är mycket glada över att stå i startgroparna för detta!