Foto: IKON

Så mycket bättre

Mekanismerna som påverkar en klass och dess mående

Så mycket bättre är en fortsättning på passet Må Bra där vi i samråd med mentor utformar innehållet efter klassens behov och hur många pass vi genomför.

Syftet med detta pass är att genom olika övningar bidra till att klassen får reflektera över vad de behöver i klassen för att trivas och förstå vilka mekanismer som kan påverka en klass och dess mående.

Målgrupp: Gymnasiet