Foto: Pexels

Provrummet

Provrummet är en öppen samtalsgrupp som möts på Solviks folkhögskola en gång i månaden med samtal kring tro och liv. Högt i tak och möjligheter att "provtänka".

Själva namnet är en metafor, en bild för hur vi tillsammans i detta ”rum” kan prova våra egna tankar och vrida och vända på dem. 

Varje provrum inleds med enkelt fika i någon av Solviks folkhögskolas lokaler. Sedan tar en runda vid där var och en, om man vill, får dela med sig om var man befinner sig i livet just nu: Om man är glad eller ledsen, frisk eller sjuk. Därefter är det dags för samtalet som tar sin utgångspunkt i en bok man valt att läsa tillsammans.

Provrummet avslutas med en mässa i kapellet (öppen även för andra gäster). 

Provrummet drivs som ett samarbete mellan Byske-Fällfors församling och Solviks folkhögskola. Ledare är Mats Holmkvist och Nils Hedlund. Till gruppen inbjuds deltagare från alla församlingar. 

Hemligheten är att mötas i livet där vi är, men det är inte alltid så självklart. Det behövs någon slags form för det

Nils Hedlund, en av ledarna.

Nils Hedlund

Skolpräst/lärare på Solviks folkhögskola
Tel: 0910-73 20 10, mail