Foto: Marie Åhfeldt / Mås Illustration

Prova på gudstjänstgrupp!

Medarbetarna i Landskyrkan startar en ”prova på - gudstjänstgrupp” för tre söndagar under våren 2023.

Får du ”träsmak” av att fira gudstjänst från kyrkbänken? Vill du vara med lite mer - tänka tillsammans inför söndagen, kanske utföra en uppgift under gudstjänsten? 

Nu startar snart en ”prova på-gudstjänstgrupp” för tre söndagar under våren 2023.
Vi träffas 1 timme onsdag kväll inför tänkta söndag och delar tankar och idéer. 
De som vill får gärna ta hand om en uppgift – det brukar vara mycket uppskattat, men vad man gör avgör vi gemensamt så det blir till glädje för alla. På söndagen är vi där en timme innan för avstämning. Inga förkunskaper krävs.
Du förbinder dig inte till något genom att anmäla intresse.
Passa på att prova på!

Mvh
Präster, musiker, pedagoger, kyrkvärdar m fl i Landskyrkan


Anmäl intresse!

Lämna dina kontaktuppgifter till en personal eller i avsedd låda i kyrkan. Eller ta kontakt via telefon eller mail nedan!

Jag är intresserad av ”prova på -gudstjänstgrupp”
Namn:    
Telefonnummer:
Mailadress:

Kontakt: Maria Lund, präst i Skellefteå Landsförsamling
0910-78 79 35 eller maria.lund2@svenskakyrkan.se

Gudstjänst att längta till

”Med det goda samtalet som främsta metod vill Luleå stifts processutbildningen ”Gudstjänst att längta till” hjälpa församlingsmedarbetare att stärka och utveckla gudstjänstlivet i sina församlingar. Fokuset är söndagens gudstjänst och delaktighet för alla åldrar.”

Att bjuda in till gudstjänstgrupp är ett steg som Skellefteå landsförsamling tar i denna process.