Foto: Skellefteå museum

Prosten Fellströms grav

Lyssna när Lars Jonsson berättar om Prosten Kristian August Fellström.

Kristian August Fellström född 1878, död 1975, blev kyrkoherde i Skellefteå 1923 och verkade i församlingen till 1975 när han gick i pension. Fellström brann för skolfrågor och var också aktiv i skolrådet för Skellefteåområdet. 

Prosten Fellström nedtecknade även runt 10 000 sidor med kyrkohistoriskt och lokalhistoriskt material. 

Hitta graven här

Foto: Janne Lindberg / Agrandos gravkartor