Foto: Pexels

Vandra för ett hållbart liv för alla!

Svenska kyrkan i Skelleftebygden bjuder in till en pilgrimsvandring lördag den 7 september från Stiftsgården i Skellefteå till S:t Örjans kyrka i Skelleftehamn.

Text in English below

Vandringen är ca 20 km lång och vi gör återkommande pauser längs vägen för vila, intag av egen matsäck samt reflektioner utifrån pilgrimens sju nyckelord: Frihet, Enkelhet, Tystnad, Bekymmerslöshet, Långsamhet, Andlighet och Delande

Pilgrimsvandringen går i hållbarhetens tecken, en så kallad Pilgrims Walk for Future, där våra steg räknas in i den stegräknare för klimatet som finns på walkforfuture.se

Vi samlas kl 08 för morgonbön i Stiftsgårdens kapell och därefter börjar vandringen.

Hålltider:
09.30 Sankt Olovsgården
11.00 Tuvagården
12.30 Bergsbykyrkan
14.00 Brukskyrkan
14.30 Kanotudden
Ca 16.30 Klimatsmart måltid i S:t Örjansgården
18.00 Mässa i Taizéton i S:t Örjans kyrka

Den som inte vill gå hela pilgrimsvandringen
kan ansluta under vägen.


Kontaktpersoner:  

Nils Renström, 070-567 56 06, nilsrenstrom@hotmail.com
Maria Ekstedt, 073-084 38 10, maria.e.ekstedt@svenskakyrkan.se

 

HIKE
for a sustainable life for all!

Embark on an inner journey through the outward form of hiking
and have great opportunities to reflect on how we
together can contribute to the necessary transition
of our way of consuming and living in our
part of the world.

The Church of Sweden in Skelleftebygden invites you
to a pilgrimage from Stiftsgården to S:t
Örjans Church in Skelleftehamn on September 7th.

For more information, scan the QR code or visit our
website: svenskakyrkan.se/skelleftea
/pilgrimsvandring

Contact:
Nils Renström. 070-567 56 06
or nilsrenstrom@hotmail.com
Maria Ekstedt. 073-084 38 10
or maria.e.ekstedt@svenskakyrkan.se

SATURDAY, SEPTEMBER 7

Om pilgrimsvandring

Pilgrimsvandringar är en del av Svenska kyrkans färdplan för klimatet och Pilgrims Walk for Future har blivit Nordens största vandrande folkrörelse för klimaträttvisa, fred med jorden och fred med varandra. En pilgrimsvandring är en inre vandring i den yttre vandringens form som ger goda möjligheter att reflektera över hur vi tillsammans kan bidra till den nödvändiga omställningen av vårt sätt att konsumera och leva  i vår del av världen.

Här kan du ladda hem ett faktablad!