Foto: P-O Sjödin

Österjörns kyrka

Österjörns kyrka invigdes 27 september 1857, byggd på en naturskön plats. Byggnadskostnaden var 1000 Rdr Banco.

Predikstolen är ett arbete av byggdens egna snickare. Korset och manteln ovanför altaret är snidat av Jörns förste präst kapellpred. J. Westerberg. Runt kyrkan löper vid mötet mellan vägg och tak en fris som enl. uppgift är målad av ovan nämnda kapellpred. Westerberg. Renovering av kyrkan skedde 1914 och 1955. I kyrkans vapenhus som tillbyggdes 1970 förvaras en järnkista som enligt uppgift kan vara ett av kyrkans äldsta föremål. Kistan överlämnades som gåva till församlingen av kyrkoherde Dag Brundin, verksam i Jörn under åren 1927-1956. 

Kyrkans första orgel, som står i södra korsarmen har byggts av Olof Andersson i Bjurträsk, Norsjö.

F.d. Jörns församling räknas ursprungligen som en del av Norsjö pastorat. Kapellförsamlingen under Norsjö blev Jörn 1848. Jörn blev eget pastorat 1892. Före tillkomsten av Österjörns Kyrka fanns ett kapell på nuvarande gamla skolans plats. Detta blev sedemera sockenstuga på nedre sidan av vägen. Sockenstugan är numera riven. Idag är Österjörns kyrka en plats fylld av minnen. Där har generationer jörnsbor samlats till kyrkhelger. 

Klicka här för panoramafotograferade bilder inifrån kyrkan. 

Tillgänglighet Österjörns kyrka

Hitta till Österjörns kyrka här

Handikappanpassad ingång med automatisk dörröppnare
Hörslinga
Handikappanpassad toalett
Parkeringar i nära anslutning till kyrkan